Jakt är ett stort och ökande fritidsintresse i Sverige eftersom det finns många olika naturtyper och jaktbara arter, bland annat älg, rådjur och vildsvin. Många är nog villiga att hålla med om att det finns få länder som har bättre förutsättningar för jakt. Jakt är ett fritidsintresse som ger utövaren naturupplevelser, motion och spänning. Det är dock viktigt att komma ihåg att utövarna bär vapen och därför är säkerheten en viktig aspekt.

Säkerheten först

I takt med det ökade jaktintresset har det dykt upp allt fler nya jägare vilket även bidragit till fler jaktolyckor. Säkerheten är mycket viktig och som jägare bör man aldrig chansa. Det är även otroligt viktigt att bära vapnet på ett säkert sätt för att undvika olyckor innan, under och efter jakten. Vapenremmar, säkerhetsfästen och andra tillbehör ökar säkerheten för jägare, det hittar du här tillsammans med viktigt information.

Respektera omgivningarna

Som jägare är du en del av naturen. Du får möjligheten att komma nära inpå djurlivet och naturens rikedomar. I utbyte krävs det att du respektera omgivningarna. Du bör alltid se dig själv som en gäst i djurens territorium. För att du ska få jaga i Sverige krävs det att du har licens för jaktvapen genom godkänd jägarexamen. Det krävs även att du har statligt jaktkort.